قیمت محصولات آزمایشگاهی هستاران طب
قیمت برخی از محصولات آزمایشگاهی شرکت هستاران طب سال 96 اعلام می گردد.قیمت انکوباتور و قیمت شیکر و قیمت میکسر هماتولوژی هستاران طب.قیمت بن ماری و قیمت انکوباتور هستاران


انواع ترمومتر
ترمومتر (Thermometer)، وسيله‌اي است که درجه حرارت را اندازه‌گيري مي‌کند و براي مقاصد مختلفي به کار مي‌رود


انواع انکوباتور و انکوباتور آزمایشگاهی
انکوباتورهای آزمایشگاهی دستگاه هایی هستند که دما، رطوبت و دیگر شرایط محیطی را برای نگهداری و کشت نمونه های آزمایشگاهی کنترل می کنند


باکتریهای استافیلوکوک و تشخیص آزمایشگاهی
از نظر شکل ظاهری باکتری کوکسی گرم مثبت است و به شکل خوشه انگور در زیر میکروسکوپ مشاهده می شود.بی حرکت و بدون اسپور است و در روی محیط کشت رنگیزه های مختلفی ایجاد می کند


تست کوآگولاز لوله ای و اسلاید
جهت تشخیص گونه های استافیلوکوک ها از تست کوآگولاز استفاده می کنند که روی پلاسمای خرگوش یا انسان انجام می شود


کنترل کیفی بن ماری در آزمایشگاه
از بن ماری در آزمایشگاه یرای تامین درجات مختلف تا 100 درجه استفاده می شود و معمولا در هر آزمایشگاهی یکی از مدلهای آن پیدا می شود


کنترل کیفی انکوباتور در آزمایشگاه
انکوباتور محفظه ای عایق بندی شده است که برای نگهداری دما و رطوبت تنظیم شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها مورد نیاز است


کنترل کیفی اتوکلاو در آزمایشگاه 2
در کنترل کیفی اتوکلاو از اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک استفاده می شود و نیز از برچسب های مخصوص اتوکلاو بکار می برند