نمونه سوالات ویروس شناسی 1
ویروس شناسی یکی از دروس علوم آزمایشگاهی می باشد که در کنکور ارشد بعضی از رشته های علوم پزشکی دارای ضریب می باشد و درارشد ویروس شناسی از دروس اصلی است


منونوکلئوز حاد عفونی نوشته پرفوسور سلطان زاده
ویروس اپشتین بار ویروسی است که درسال 1960 از بورکیت لنفومای آفریقائی کشف شد . این ویروس عامل منونوکلئوز حاد عفونی می باشد


EBV اپشتن بار ویروس عامل منونوکلئوز عفونی
اين ويروس عامل بيماري مونونوکلوز عفوني حاد، لنفوم بورکيت، سرطان بيني و گلو و اختلالات لنفوپروليفراتيو در افراد مبتلا به نارسايي ايمني مي باشد.