روغن ایمرسیون و کاربرد آن در آزمایشگاه
شود؛روغن ایمرسیون نقش مهمی در ایجاد بیشترین مقدار نور عبوری دارد که تصویر را می سازد.روغن ایمرسیون در میکروسکوپ با عدسی 100 استفاده می شود


میکروسکوپ - صفحه نگهدارنده نمونه
یک میکروسکوپ در آزمایشگاه دارای صفحه نگهدارنده نمونه می باشد و نمونه مثل لام خون محیطی روی آن قرار میگیرد


میکروسکوپ - کندانسور
ندانسور چگونگي تمركز بر روي نمونه زير مشاهده و بررسي را كنترل مي كند. اين جزء تركيبي از عناصر و اجزاي نوري و مكانيكي مي باشد


میکروسکوپ - لامپ
صب لامپ ميكروسكوپ طبق دستورالعمل كارخانه سازنده آن انجام مي شود. بعضي تجهيزات مانند ميكروسكوپ نوري فلوئورسانس از لامپ هاي مخصوصي (جيوه يا نور زنون) استفاده مي كنند


میکروسکوپ-سیستم نوری
فاکتورهاي زيادي مي تواند بر سيستم نوري (روشنايي) تأثيرگذارد معمول ترين آن گرد و خاک و آسيب عدسي ها و آينه است.


میکروسکوپ-آئینه ها
هر میکروسکوپ در آزمایشگاه از اجزایی تشکیل شده که یکی از آنها آئینه می باشد و باید در حفظ آن دقت کرد


میکروسکوپ-منشورها
ين اجزاء سطح هاي بازتاب كننده نقره اندودي دارند كه در اثر گذشت زمان مي توانند توانايي بازتابشان را از دست بدهند. بعضي منشورها فقط سطح بازتاب کننده ی آنها یک روکش نقره اندود دارد.


میکروسکوپ- سری دو چشمی
اين لوازم حتي مي توانند به وسيله كارهاي عادي آزمايشگاه مانند تغيير كردن عدسي، نصب لوازم فرعي مانند دوربين .و.... كثيف شوندهمچنین ممکن است در اثر فراموش شدن قرار دادن يك حفاظت کننده در زماني كه ميكروسكوپ استفاده نمي شود این قسمت آسیب بیند.


میکروسکوپ-عدسی چشمی
يشترين مشكل مكرري كه در نتيجه استفاده از عدسي هاي دوچشمي ايجاد مي شود وجود گرد و غبار و دوده است كه ممكن است در سطح داخلي و خارجي باشد.


میکروسکوپ-مراقبتهای ماهانه
کيفيت سيستم الکتريکي اي که ميکروسکوپ را تغذيه مي کند به خوبي تست کنيد. درستي و بي نقصي رابط، فيوز و لامپ تابان را بررسي کنيد


میکروسکوپ- مراقبتهای روزانه
در هر آزماشگاه یک یا چند میکروسکوپ وجود دارد که از آنها استفاده می شود و باید این میکروسکوپ ها روزانه تمیز شوند


میکروسکوپ - مراقبتهای ضد قارچی
در آب و هواي مرطوب و به طور کلي گرم ميکروسکوپ ممکن است تحت تأثير قارچ ها به خصوص بر روي سطح عدسي ها و در بين شيارهاي پيچ ها و زير نقاط حفاظت کننده رنگ شده، قرار بگيرد.


میکروسکوپ- مراقبت در هوای گرم
در آب و هواي گرم مانند آب و هواي خشک مهمترين عاملي که بر ميکروسکوپ اثر مي گذارد گرد و خاک است زيرا اين عامل اثر مستقيم بر قسمت هاي مکانيکي و نوري يک ميکروسکوپ مي گذارد.


میکروسکوپ - اقدامات احتیاطی
از پاکسازي ابزارهاي نوري به وسيله اتانول دوري کنيد زيرا بر قسمت هاي نوري الکل تأثير مي گذارد. هم چنين پايه ميکروسکوپ را با دي اتيل بنزن و استون هيچگاه تميز نکنيد


دکتر محمد کرمانشاهی
دکتر محمد کرمانشاهی اولین شخصی است که میکروسکوپ پزشکی را با خود به ایران آورد. همچنین او اولین دانشمندی است که با این وسیله جدید سلولهای خون را به دانشجویان پزشکی نشان داد.