زندگی نامه لویی پاستور
وی مدیون شناخت نقش باکتری‌ها در بروز بیماری و کشف واکسن ضد هاری است. همچنین عمل پاستوریزه‌کردن که برگرفته از نام اوست، اختراع این دانشمند به شمار مي رود


تشخیص آزمایشگاهی بیماری هاری ،رابدوویریده
ویروس هاری در سلول های اعصاب تکثیر می کند. با واسطه گلیکوپروتئین G به سلول میزبان متصل می شود و احتمالاً به وسیله اندوسیتوز در واکوئل اندوزومی سلول وارد می شود


تشخیص بیماری هاری حیوان در ایران
در صورت مشاهده بیماری در یک حیوان و یا مشکوک بودن به آن بایستس حیوان را حبس نمود و به انستیتوپاستور انتقال داد


نتایج آزمایشگاهی بیماری هاری
در اکثر بیماریها آزمایش CBC و آزمایشهای بیوشیمی بعنوان یک آزمایش اولیه و سریع به ما کمک قابل توجهی میکند


رابدوویروس عامل بیماری واگیردار هاری
هاري يک بيماري حاد و کشنده ويروسي سيستم مرکزي است که مخصوص گوشت­خواران اهلي و وحشي بوده انسان و ساير حيوانات خونگرم پستاندار بطور تصادفي و غالباً از طريق گزش به آن مبتلا مي شوند.


رابدوویروس یا ویروس هاری
ميزان کشندگي بيماري بسيار بالا و صد درصد است بطوري که پس از ظهور علائم باليني چه در انسان و چه در حيوان، درمان امكان پذير نبوده و مرگ اجتناب ناپذيرخواهند بود