معرفی رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی یکی از رشته های جالب می باشد که علاقه مندان خود رادارد.کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از مهمترین رشته های علوم آزمایشگاهی می باشد.


رتبه دو کارشناسی ارشد بیوشیمی 92
فرهاد نظری دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی 1392


مجموعه آزمونهاي کارشناسي ارشد بيوشيمي باليني
این کتاب که مولف آن دکتر حافظ حیدری می باشد جمع آوری سوالات آزمون های بیوشیمی بالینی به همراه پاسخ های تکمیلی می باشد


اصول بیوشیمی لنینجر 2008 جلد 2
کتاب اصول بیوشیمى لنینجر تألیف مایکل ام. کاکس و دیوید ال. نلسون ، از جمله برجسته‌ترین کتب نگاشته شده در زمینه بیوشیمى است.


اصول بیوشیمی لنینجر2013 جلد1
کتاب اصول بیوشیمى لنینجر تألیف مایکل ام. کاکس و دیوید ال. نلسون، از جمله برجسته‌ترین کتب نگاشته شده در زمینه بیوشیمى است.در ویرایش ششم تغییرات مفیدى در بخش‌هاى مختلف کتاب به چشم مى‌خورد


دانشمند برجسته بیوشیمی ایران دکتر بیژن فرزامی
استاد فرزامی در مدت فعاليت‌های اجرايی خود در کسوت معاون پژوهشی گروه بيوشيمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو شورای پژوهشی دانشکده،


نمونه سوالات بیوشیمی 3
ساختمان اسید آمینه و کربن های نامتقارن در آنها از عمده ترین سوالات بیوشیمی می باشند که همیشه برای طراح جالب بوده