مقاومت آنتی‌بیوتیکی یکی از دلایل رسمی مرگ
مقاومت آنتی‌بیوتیکی باید به عنوان یکی از دلایل رسمی مرگ در گواهی فوت افراد ثبت شود.مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مشکلات اخیر جوامع بخصوص در ایران می باشد.