علائم تب و روش های درمان آن
تب در کودکان بسیار جدی است.اگر کودک شما تب دارد باید هر چه زودتر تب او را پائین بیاورید.پائین آوردن تب مهمترین کار برای بیماری است


روشهای مرتب کردن دفتر کار آزمایشگاه
آزمایشگاههای کوچک که دفتر کار و پذیرش و جوابدهی یکجاست اما در آزمایشگاههای بزرگ بدون شک دفتر مدیریت آزمایشگاه به چشم می خورد