گاروی خونگیری ساخت آلمان
گاروی خونگیری ساخت آلمان با کیفیت و با دوام . دارای رنگ ها و نقش های زیبا و نرم و لطیف