رتبه بندی دانشگاه های جهان از وب سایت تایمز هایر
در رتبه بندی وب سایت Times Higher Education دو دانشگاه آمریكایی هاروارد و MIT مقام اول و دوم را به خود اختصاص دادند.در بین 100 دانشگاه برتر جهان، 17 دانشگاه آسیایی وجود دارد؛


برترین های دانشگاههای جهان بر اساس رتبه بندی شانگهای
دانشگاههای برتر جهان در سال 2012 بر اساس شانگهای اعلام کرده که دانشگاه هاروارد اول می باشد