سلول‌های سرطانی خودشان را نابود می‌کنند
محققان آمریکایی موفق به کشف مکانیسم تازه‌ای شده‌اند که باعث می‌شوند سلول‌های سرطانی خودشان را نابود کنند. این روش در درمان اشکال تهاجمی سرطان از جمله سرطان لوزالمعده موثر است


سرطان را از خود دور کنید
یکی از مشگلات جامعه ما بیماری سرطان است که در هر خانواده ای به شکلی با آن روبرو هستند از بستگان نزدیک تا اقوام دور.بهترین راه برای مقابله با این بیماری داشتن روحیه برای بیمار و همراهان است