درمان سرطان با سیستیمن مس
پژوهشگران با استفاده از نانوذرات سیستیمن مس (Cu-Cy) و اشعه‌ ایکس موفق به ارائه‌ روش درمانی جدیدی برای توقف رشد سلول‌های سرطانی شدند