ترتیب مثبت شدن تست ها در هپاتیت حاد (نوع B)
بیماری ویروسی هپاتیت B شامل مراحلی است که در هر زمان یکی از آنتی بادی ها مثبت می شود.مثبت شدن تست های هپاتیت B در زمان های مختلف می باشد.