مقاومت آنتی‌بیوتیکی یکی از دلایل رسمی مرگ
مقاومت آنتی‌بیوتیکی باید به عنوان یکی از دلایل رسمی مرگ در گواهی فوت افراد ثبت شود.مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مشکلات اخیر جوامع بخصوص در ایران می باشد.


روشی جدید برای جلوگیری از مقاومت به آنتی بیوتیک
سازمان بهداشت جهانی باکتری های مقاوم به دارو را پدیده و معضلی جدّی و فزاینده در قرن ۲۱ می داند