آب ژاول مایع سفید کننده
آب ژاول ماده‌ای سمی است. رنگ آن نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است.خاصیت ضدعفونی کننده آب ژاول به دلیل تولید کلر آزاد می‌باشد


فارغ التحصیلان وسواسی و علوم آزمایشگاهی
بعضی از پرسنل آزمایشگاه دچار وسواس میشوند و در آزمایشگاه مدام دست خود را می شویند این بخاطر محیط آلوده آزمایشگاه و آزمایش ها می باشد


آزمایشگاه و سفید کننده ها
محصول سفیدكننده از خانواده سفیدكننده‌ها یا لكه برهاست كه حاوی قوی‌ترین نوع آن یعنی كلر آزاد است كه برای از بین بردن این نوع لكه‌ها و سفیدكنندگی بكار می‌رود