علائم تب و روش های درمان آن
تب در کودکان بسیار جدی است.اگر کودک شما تب دارد باید هر چه زودتر تب او را پائین بیاورید.پائین آوردن تب مهمترین کار برای بیماری است