راز جوان ماندن در مصرف این ویتامین
ویتامین e یکی از پارامترهای جوانی است و مصرف ویتامین e در سالم بودن و جوان ماندن پوست نقش مهمی دارد


ترکیبات ضد ویتامین را بشناسید
اگرچه عوامل ضدويتاميني به خودي خود سمي نمي‌باشند، ولي مي‌توانند به دليل ايجاد تداخل با عملكرد يا جذب مواد مغذي و ويتامين‌ها مشكلاتي را به وجود بياورند