آموزش نمونه گیری بوسیله سوآپ از حلق
به بیمار بگویید در هنگام انجام کار ممکن است دچار تهوع شود ولی نمونه گیری بیش از ۱ دقیقه طول نمی کشد.نمونه گیری از حلق معمولا جهت کشت حلق انجام می گیرد


اطلاعات عمومی آزمایش کشت گلو
کشت ترشحات گلو یکی از آزمایشهای روتین در بخش میکروبشناسی محسوب میشود که در بیماران دارای گلودرد درخواست میشود