کنترل کیفی میکروپلیت الایزا
تمام مراحل آزمایش الایزا روی میکروپلیت انجام می گیرد و باید بسیار دقت کرد


طبقه بندی الایزا در آزمایشگاه
سيستم الايزا بر اساس شيوه شناسي تشخيصي به چند گروه تقسيم مي‏شود.روش الاییزا در آزمایشات هورمونی انجام می گردد.


کالیبراسیون الایزا ریدر
برای کالیبراسیون الایزا ریدر یک پلیت کالیبراسیون الایزا ریدر لازم است.در کالیبراسیون الایزا ریدر یک سری از فیلترها نیز لازم است


الایزا پلیت ریدر
الایـزا ریـدر یـك اسپكتـروفتـومتـر اختصـاصی است. الایزا ریدر دارای فیلترها یا گریتینگ های انكساری بوده كه گستره طول موج ها را محدود كرده


الایزا پلیت واشر
الایزا پلیت واشر از وسایل ضروری در بخش هورمون شناسی می باشد . الایزا واشر پیشتاز طب با دقت و حساس این کار را انجام می دهد


روش الایزا -خطاها و راه حل آنها
الایزا به علت حساسیت زیادی که به محیط و هم چنین خطاهای کاربری دارد تستی است که نیازمند دقت و حساسیت بیشتری است