درمان تبخاال با اصلاح ژنتیکی
محققان دانشگاه اوترخت در هلند به روشی دست یافتند که ویروس تبخال را غیر فعال می کند.این روش بر مبنای تغییر DNA در ویروس تبخال است.


تکنیک های شناسایی DNA و RNA
بروز جهش در ژنوم افراد مختلف منجر به ایجاد اختلافات تک نوکلئوتیدی در توالی های ژن های مختلف در یک جمعیت می شود


چند درصد DNA انسان کاربردی است؟
DNA انسان از شاخه های بسیار مهم در علم ژنتیک است و رشت های دی ان ای انسان هر روز بدنبال تحقیقات اسراری را نمایان می کند


روش FISH در آزمایشگاه ژنتیک
این روش مکان یابی ژن ها یا توالی های RNA یا DNA را به مستقیم روی کروموزوم ها امکان پذیر ساخته است


دیابت نوع دو دارای تغییرات اپی ژنیتیکی بر DNA
تغییرات اپی ژنتیک در نتیجۀ دخالت عوامل محیطی و سبک زندگی رخ می‌دهد و می‌تواند عملکرد ژن ها را تحت تاثیر قرار دهد


مقدمه اي بر کلون سازي ژن و آناليز DNA
اين کتاب يک کتاب مقدماتي ضروري براي طبف گسترده اي از دانشجويان علوم زيستي شامل دانشجويان ژنتيک و ژنوميک زيست شناسي مولکولي ايمونولوژي و زيست شناسي کاربردي مي باشد


تعداد ژنهای انسان ,دلیل کم بودن
هنگامی كه زیست شناسان پیشرو در اواخر دهه ۱۹۹۰ مشغول تعیین توالی بازها در ژنوم انسان بودند بر سر اینكه سه میلیارد جفت بازی كه DNA ما را می سازد حاوی چه تعداد ژن است با یكدیگر شرط بستند.


کم خونی مگالوبلاستیک
کم خوني مگالوبلاستيك معمولاً به علت كمبود اسيدفوليك و B12 رخ مي دهدو كمبود B12 و يا اسيدفوليك باعث اختلال در ساخت DNA در هسته سلولها مي گردد و در نتيجه هسته سلولها رشد كافي ندارند و بزرگ باقي مي مانند و سلول بزرگتر از اندازه طبيعي مي گردد